img-intro-basicline-sueprline-pressure-forming

描述

基本型/超级型压空成型

上料
• 板材

加热
• 基本型是单工位,超级型是双工位
• 采用远红外陶瓷,石英,或者黑陶加热器

成型
• 成型过程通过模具内真空实现,材料发泡阶段通过一套安装在成型工位的上方的钟箱执行。
• 钟箱内可进行2种相似形状或者不同形状门对门的阳模
• 通过冷却系统可快速冷却成型件
• 阳模或者阴模成型

切割
• 压力机或者切断机进行四周切边

标准尺寸

 2000 x 900 x 600* mm | 78,7 x 35,4 x 23,6* inch
2100 x 1250 x 600* mm | 82,6 x 49,2 x 23,6* inch
2200 x 900 x 600* mm | 86,6 x 35,4 x 23,6* inch
2000 x 1000 x 600* mm | 78,7 x 39,3 x 23,6* inch
2200 x 1000 x 600* mm | 86,6 x 39,3 x 23,6* inch

*成型件深度可达800毫米

生产力表

内部走线
高抗冲聚苯
乙烯
3,8 mm – 0,149 inch Fino a 180 p/h (85-110 p/h side-by-side)
防抱死制动
系统
3,0 mm – 0,118 inch Fino a 180 p/h (85-110 p/h side-by-side)
内门
高抗冲聚苯
乙烯
1,5 mm – 0,069 inch Fino a 300 p/h (SL) Fino a 250 p/h (BL)
防抱死制动
系统
1,4 mm – 0,055 inch Fino a 300 p/h (SL) Fino a 250 p/h (BL)